bɨpɨpɨm bɨ dɔm /bɨ̀pɨ̀pɨ̀m bɨ̀ dɔ̂m/ [bɪ̀pɪ̀pɪ̀m bɪ̀ dɔ̂m] lct. forteresses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *